Ỷ Lan (Penelope Faulkner)

06/07/20127:47 CH(Xem: 11664)
Ỷ Lan (Penelope Faulkner)
Tiểu sử

Tên thật là Penelope Faulkner, người Anh.

Nói và viết tiếng Việt thông thạo.

Phó Chủ tịch ngoại vụ của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế.

Cộng tác với tạp chí Quê Mẹ tại Paris (Võ Văn Ái).

Tác phẩm:

Quê Nhà (truyện ký,Quê Mẹ, 1988 & 1989, ấn hành 4 lần).
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn