25/06/201212:12 SA(Xem: 1564)
Tên thật là Vương Kiều Ân (Vuơng là họ cha, Kiêù họ mẹ). Sinh năm 1919 tại Ninh Giang (Bắc Việt). Ông thân sinh là nhà nho, đậu tú tài, làm trợ tá. Vì ông là công chức, thuyên chuyển nay đây mai đó nên con cái thường phaỉ đôỉ trường luôn. Do đó, Anh Thơ thay đôỉ tơí ba trường (Hải Dương, Thái Bình, Bắc Giang) mà vẫn chưa qua bậc tiểu học. Rất thích văn chuơng, tập làm thơ từ nhỏ.
25/06/201212:12 SA(Xem: 2089)
Tên thật Trần Ái Cầm, sinh năm 1949 tại Hội An. Chánh quán Qui Nhơn, Bình Định. Theo học tại Đà Nẵng qua các trường Thọ Nhơn, Phan Thanh Giản. Vào Sài gòn học tại Khải Trí. Về lại Đà Nẵng, làm hiệu trưởng trường Chánh Đạo. định cư tại California cuối năm 1979.