Thanh Trí

05/07/201212:12 SA(Xem: 2674)
Thanh Trí
Tiểu sử

Thanh Trí
1939 Born in Hue Viet Nam
1987 Arrived in USA
Currently resides in Sacramento,California

Education
1993 Graduated from Cosumnes Rive College California USA in Design Drafting
1962 Graduated from Sài Gòn Viet Nam National College of Fine
Art
1961 Graduated fromHue National College of Fine art
Profession
1962- 1986 24 years Art Instructor - at Sài Gòn High Schools and
NhaTrang Highs Schools
Selected exhibitions:
Solo exhibitions
1965-2007 14 times
Group exhibition (Viet Namese group and American group)
1965-2007 27 times

Awards:
2-2007 2nd class Award - Sacramento Fine Art Center (oil
painting).
11-2006 Excellence Award - Sacramento Fine Art Center
(water color on paper)
1991 The League Of Carmichael Artists Presents (Silence Color)
1991 Sacramento Fine Art Center (Old Man)
1990 California Art League (Reflection)1990 The League Of
1990 Carmichael Artists Presents (The Nature’s Color)

2004 Art Book Published
Thanh Tri Tranh & Tho
Copyright by Thanh Tri
thi-tranh@nguyendoan.com


Thanh Trí

Họa sĩ. Tên thật Nguyễn Thị Thanh Trí, sinh năm 1939 tại Huế, Trung Việt. Tốt nghiệp ưu hạng khoá 1 năm 1961 Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ thuật Huế. Tốt nghiệp khoá Sư phạm hội họa quốc Gia Cao Đẳng Mỹ thuật Sài Gòn năm 1962. Hai mươi bốn năm dạy hội họa tai các trường: Nữ Trung Học Nha Trang, Hàn Thuyên Nha Trang, Nguyễn Du Sài Gòn, Văn Hiến Sài Gòn, và các lớp hội họa. Năm 1987 đến Hoa Kỳ. Thời gian đầu hành nghề họa sĩ tự do free lance artist Seller’s Permit. Tiếp tục tu nghiệp về hội họa và tốt nghiệp Design Drafting năm 1993 tại Cosumnes River College Sacramento. Hiện định cư tại Sacramento California USA.

Là họa sĩ vẽ nhiều loại: màu nước trên lụa, trên giấy-màu dầu trên bố canvas, gỗ-Sơn mài

Đã tham dự 14 cuộc triển lãm cá nhân và trên 27 cuộc triển lãm chung tại Việt Nam và nhiều quốc gia từ năm 1965 đến 2005. Cuộc triển lãm cá nhân mới nhất được tổ chức tại miền Nam California Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2005. và cuộc triển lãm chung mới nhất tai Việt Báo Art gallery Westminster California từ 30/6 đến 2/7/2007.

Đã được các giải thưởng :
2-2007 2nd class Award (giài nhì)- Sacramento Fine Art Center (oil
painting).
11-2006 Excellence Award (giải thưởng tối ưu)- Sacramento Fine Art Center
(water color on paper)

The League Of Carmichael Artists Presents (Silence Color)

Sacramento Fine Art Center (Old Man)

California Art League (Reflection)

The League Of Carmichael Artists Presents (The nature's color)

*Tác phẩm đã xuất bản

Tranh và Thơ Thanh Trí (Hoa Kỳ năm 2004)

Đăng ký tai thư viện Quốc Gia Hoa Kỳ tac gia giữ bản quyền (copyright by Thanh Tri Nguyễn) all rights reserved
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn