Điều Lệ Đăng Bài Của Thư Khố

- Chúng tôi không nhập kho các bài có những lời lẽ mạ lỵ, hạ nhục, phỉ báng các Nhân Vật.
- Nếu bạn là tác giả  bài phê bình các Nhân Vật  hoặc tác phẩm của họ, chúng tôi xin dành quyền cung cấp điạ chỉ email của bạn cho các Nhân Vật này trong trường hợp đuợc yêu cầu.
- Các bài sưu tầm xin ghi rõ xuất xứ, đặc biệt là các bài về các anh thư, nữ lưu nuớc Việt.
- Nếu bạn là các Nhân Vật Nữ và không muốn  tiểu sử hay tác phẩm của bạn đuợc đăng trong Thư Khố, chúng tôi xin thành thật cáo lỗi và xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.
- Xin vui lòng soát và sửa lại cho đúng các lỗi chính tả trong bài trước khi gởi đi.
- Nếu bạn đọc có thắc mắc về tác giả và tác phẩm các Nhân Vật, xin vui lòng đăng tải trong Diễn Đàn để có thể rộng đường dư luận.
- Xin chân thành cám ơn các tác giả, báo chí, các trang web mà chúng tôi đã mạn phép trích đăng bài vở của quý vị.  Và xin cám ơn các bạn cộng tác.

Trân trọng,

Thư Khố Nhân Vật Nữ